Nebezpečí pro integrované obvody při osazování

Ohromující pokrok v aplikacích integrovaných obvodů předurčil jejich zmenšování velikostí ve všech třech rozměrech. Ještě v letech 1980-1990 byly IO více robustní, a proto byly odolnější proti ESD. Od pozdních let 1990-21. století se geometrie IO zmenšovala, a tím se stávají více náchylné na poškození ESD.

Snížení odolnosti integrovaných obvodů vůči ESD

Díky menším rozměrům polovodičových prvků a stále hustšímu osazování DPS jsou integrované obvody prokazatelně méně odolné vůči ESD. Příkladem můžou být:

  • snímací (MR) hlavy, používané na harddiscích. Ty byly představeny v polovině roku 1990 a jejich ESD citlivost se snížila z 1000V na méně než 20V zdánlivě přes noc.
  • čip v RF čtečkách, který je menší než zrnko písku, ale přesto obsahuje všechny funkce, které obsahoval čtyřnásobně velký čip před dvěma lety. CCD technologie je na hranici svých možností. Vzdálenosti pixelů jsou nyní jen 90nm a očekává se zkrácení této vzdálenosti i pod 45nm. Vzhledem k citlivé povaze polovodičového materiálu jsou RF aplikace náchylné k poškození i těmi nejmenšími statickými náboji. – jedná se konkrétně o arsenikový materiál (GaAs) a křemík s germaniem (SiGe). Zhruba 30% poškození mobilních telefonů může mít ESD příčiny.
Proto, aby se udržela spolehlivost a funkčnost rozměrově menších integrovaných obvodů, klesá stále také provozní napětí těchto integrovaných obvodů. Tento trend bude pokračovat i v budoucnu.

Na Obr. 1 ve fotogalerii níže naleznete graf, kde se se snížením pracovního napětí IO snižuje také napětí, při kterém může dojít k poškození IO.

Menší rozměry IO mají nepříznivý dopad na schopnosti IO přežít ESD (elektrostatický výboj) a EOS (elektrostatické přepětí). Ukázkovým příkladem je vývoj nMOS tranzistorů v CMOS technologii. Některé změny, které snižují schopnost nMOS přežít ESD jsou uvedeny v následující tabulce:

Vývojová změna nMOS Důvod pro zavedení změny Dopad na ESD
Mělčí spoje Kratší kanál, velikost tranzistorů Nebezpečnější důsledky ESD
Méně dotovaný kanál Omezení teplotní degradace tranzistorů Snížení proudové zatížitelnosti
Silicidové spoje Snížení odporu tranzistoru Snížení proudové zatížitelnosti
Snížení oxidace hradel Zvýšení výkonu tranzistoru Snížení napětí, při kterém dochází k poškození oxidy

Ochranné prvky na DPS

Po osazení obvodu je čip spojen s dalšími prvky na desce. Tím se výrazně snižuje pravděpodobnost poškození. Na DPS totiž většinou existují nízkoimpedanční prvky. Po instalaci obvodů nebývají integrované ochrany těchto prvků už použity.

Integrované obvody však mohou být v jiném případě vystaveny účinkům elektrického přepětí (EOS). Během EOS mohou být neúmyslně aktivovány i obvody ESD ochrany. Vedení proudu při EOS je často velké a dlouho trvající. V některých případech znamená vytváření nebezpečného množství tepla uvnitř čipu. Důsledkem toho dochází k nevratným a rychlým poškozením systému (např. roztavení pouzdra obvodu). Spolehnout se na integrované obvody ESD jako na ochranu před EOS není žádoucí, i když v některých případech poskytují dostatečnou ochranu. Plně funkční IO může být poškozen ve chvíli, kdy jsou do aplikace přivedeny vstupní signály.

Ochranné prvky musí být uzavřeny do obvodů IO. Všechny výstupy IO mají určitý rozsah provozního napětí, jak je znázorněno na Obr. 2.

Mimo určený rozsah napětí je bezpečné pásmo. Napětí mimo toto bezpečné pásmo bude iniciovat poškození IO. Jak jsou používány čím dál více pokročilé technologie, a snižuje se provozní napětí, šířka ochranného pásna se snižuje také. ESD ochrana součástky musí pracovat v rámci ochranného pásma, jak je právě patné z obrázku 2. Užší ochranné pásmo vyžaduje ochranné prvky s nižším odporem v jejich otevřeném „ON“ stavu. Vývoj v elektroprůmyslu směřuje ke snížení svodového napětí.

Trendy ESD citlivosti součástek

Tři grafy ve fotogalerii níže ukazují trendy ESD citlivosti součástek založené na 3 ESD modelech:

  • Graf 1 Model lidského těla – Human Body Model (HBM)
  • Graf 2 Model strojový – Machine Model (MM)
  • Graf 3 Model nabíjené součástky – Charge Device Model (CDM)

Z výzkumu ESD Asociace v New Yorku vyplývá, že vzhledem ke zvyšující se citlivosti elektrostaticky citlivých součástek, musí být splněny následující požadavky:

1) Na osobách manipulujících s elektrostaticky citlivými součástkami (ESDS) musí být naměřeno maximálně 100V.
2) Z hlediska strojového modelu (MM) by měly být všechny vodivé předměty, které mohou přijít do styku s ESDS, řádně uzemněny.
3) Ke snížení rizika CDM jevů by mělo být maximální indukované napětí na součástce udržováno pod 50V.

Normy dnes udávají běžně používané hodnoty rezistance systému osoba-uzemňovací náramek nebo systému osoba-obuv-podlaha. Konkrétně je to hraniční hodnota 35MOhm, která však předpokládá nakládání s výrobky s minimální citlivostí na ESD 100V. Při citlivosti nižší než 100V musí být také rezistance vůči zemi také nižší. Např. pro výrobky s citlivostí 50V by měla být na testeru náramků nastavena hraniční hodnota 20MOhm.

Pro doplnění problematiky uvádíme na Obr. 3 schéma správného uzemnění v EPA.


Shrnutí

Při ESD auditech nevyhovuje až 65% ESD židlí požadavkům normy. Dbejte proto na čistotu podlahy a koleček ESD židlí. Občas doporučujeme omýt kolečka teplou vodou se saponátem. Ke každodenní kontrole židlí může posloužit Pocket Meg Seating.
Při ESD auditech nevyhovuje až 65% ESD židlí požadavkům normy. Dbejte proto na čistotu podlahy a koleček ESD židlí. Občas doporučujeme omýt kolečka teplou vodou se saponátem. Ke každodenní kontrole židlí může posloužit Pocket Meg Seating.
Při ESD auditech nevyhovuje až 65% ESD židlí požadavkům normy. Dbejte proto na čistotu podlahy a koleček ESD židlí. Občas doporučujeme omýt kolečka teplou vodou se saponátem. Ke každodenní kontrole židlí může posloužit Pocket Meg Seating.
1) Dbáte na ergonomické zásady dlouhého sezení při práci?
2) Požadujete mobilní židli na kolečkách nebo vyšší typ "barové" židle na nožkách?
3) Máte zajištěný sytém testování ESD sedadel?
Operátor pohybem na obyčejné čalouněné židli vygeneruje až 6KV. Snížení náboje lze docílit opatřením stávající židle ESD potahem. Jde v porovnání s pořízením ESD židle o levný způsob snížení ESD na pracovišti. Na trhu jsou k dostání i speciální spreje pro ESD ošetření čalounění.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech