Obecné technologické zásady pro práci s ECS

Při manipulaci s ECS musí být deska pracovního stolu, pracovník, nástroje, ECS, měřicí přístroje, zařízení a podlaha na stejném potenciálu. To je zajištěno náramkem, uzemněním pracovních ploch, podlahy, přístrojů, židlí, použitím přiděleného pracovního oděvu, obuvi a schváleného nářadí tj. vybavením vyhrazeného prostoru a jeho správným používáním, údržbou a kontrolováním.

Toto je základ systému ochrany ECS. Zásadní je použití ochranného náramku a uzemnění pracovní plochy. Používání ESD náramku se musí stát pro pracovníky samozřejmostí. Tak jako v automobilu použití bezpečnostních pásů a na motocyklu přilby. Tam, kde je použití antistatického náramku nepraktické či nemožné, stává se antistatická obuv ve spojení s antistatickou podlahou základním prostředkem ochrany elektrostaticky citlivých součástek před elektrostatickými poli generovanými pracovníkem.

Vybavení vyhrazeného EPA prostoru je třeba kontrolovat a udržovat v odpovídajícím stavu. Také pracovníky je potřebné kontrolovat, školit a vychovávat. Pracovištěm se myslí nejen vlastní výroba, ale i příjem materiálu a sklady. Školení by se měla týkat nejen pracovníků výroby a skladů, ale v přiměřené míře i ostatních pracovníků, kteří mohou z hlediska své funkce přijít do styku s ECS, jako např. úklid, správa budov apod

Pracovní plochy a podlahy se musí udržovat v čistotě. Na jejich ošetřování nepoužívat vosky a leštících pasty, pouze teplou vodu se saponátem a etylalkohol či obdobné ředidlo. Vosky nebo leštící pasty mohou vytvořit na pracovní ploše či podlaze izolační vrstvu, která zabrání svedení vzniklých elektrostatických nábojů do země. Podlahy je vhodné stírat denně, pracovní stoly minimálně 1x týdně.

  • Pracovník si před započetím montáže ECS či sestav s ECS musí obléci přidělený pracovní oděv a navléknout elektrostaticky vodivý ochranný náramek, který musí být v přímém styku s pokožkou, a který zkontroluje. Kontrola náramků se provádí denně na vhodném testeru náramků.
  • Pracovníci s delšími vlasy musí zabezpečit, aby jejich vlasy nepřišly do styku s ECS.
  • ECS musí zůstat až do doby technologicky nutné manipulace a zpracování v původním vodivém obalu či se zkratosvorkami od výrobce.
  • Veškerá manipulace s „holými“ ECS musí probíhat výlučně ve vyhrazeném prostoru.
  • ECS nesmí přijít do styku s materiály, které se nabíjejí statickým nábojem. Pracovník se nesmí dotýkat holou rukou vývodů ECS
!!! Osazené DPS brát za okraje !!!

Ve vyhrazeném prostoru je zakázáno

  • Pohybovat se neoprávněným pracovníkům bez doprovodu.

Zásada platná i obecně bez ohledu na ECS, protože osoba „neoprávněná“ může způsobit nečekané obtíže a na pracovišti vždy působí rušivě. Pohyb pracovníků, návštěv, hostů a dalších osob na jednotlivých pracovištích musí řešit interní firemní předpisy. Ty by měly stanovit kdo, kdy a kam je oprávněn vstupovat, komu je třeba se ohlásit, jak je označena návštěva apod. Některé firmy volí například jednotnou barvu pracovního oděvu pro dané pracoviště. Tím se jednoznačně odliší ten, kdo na toto pracoviště nepatří. Návštěvníci se ve většině případů smějí pohybovat pouze s doprovodem a jsou označeni visačkou. Důležité je vyřešit i pohyb vlastních pracovníků mezi jednotlivými pracovišti.

  • Přinášet osobní předměty jako tašky, nádoby z plastů, knihy, sešity, časopisy, potraviny v obalech z plastů.

Tyto předměty jsou potenciálními zdroji elektrostatických nábojů a poškození či znečištění výrobků. Firma by měla zajistit místo pro odložení osobních věcí pracovníků (šatna) a konzumaci potravin (jídelna, kuchyňka či jídelní koutek). Velmi těžko se koordinátorovi vysvětluje tato zásada, když není vytvořeno potřebné zázemí. Zdá se to velmi pochopitelné a pro mnohé firmy naprosto samozřejmé, přesto existuje i mnoho špatných příkladů. Pracovní písemné instrukce nezbytné k výrobě doporučujeme uchovávat v antistatických fóliových deskách.

  • Převlékat se, česat se, jíst, pít, kouřit s vyjímkou míst k tomu určených.

Platí co bylo uvedeno v předchozím případě. Zdá se, že popelník umístěný na antistatickém pracovišti vedle pájedla je absolutní nesmysl, ale i toto lze spatřit.

  • Používat spreje, pokud nejsou nutné pro výrobu a není-li jejich použití uvedeno ve výrobní dokumentaci.

Zde jsou na mysli spreje používané pro kosmetické účely – laky na vlasy, parfémy apod. Tyto spreje jsou opět potenciální zdroj nebezpečných elektrostatických nábojů a jejich používání na antistatických pracovištích by se mělo jednoznačně vyloučit.

  • Provozovat zařízení jehož elektrické pole vyzařuje do okolí bez náležitého odstínění.

Sem patří monitory počítačů, tiskárny, kopírky, vysokonapěťové testery apod. Tyto zdroje elektrických polí je třeba náležitě elektrostaticky odstínit, nebo je umístit mimo vyhrazený prostor.

Informace o SMT technologii, pájení, tavidlech, DPS apod. naleznete na www.smtcentrum.cz

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech