Testování uzemňovacího systému osoba-obuv-podlaha

Často vyvstává námitka, jak si ESD koordinátoři mohou být jisti, že normě vyhovuje celý systém uzemnění operátorů osoba-obuv-podlaha? Testování tohoto systému by mělo být provedeno alespoň při zavádění nové obuvi do výroby. Aby se ESD koordinátor přesvědčil, že operátor při práci bude splňovat požadavky na uzemnění personálu.

Obecné požadavky na uzemnění operátorů

Všichni ESD operátoři, kteří manipulují s elektrostaticky citlivými součástkami (ESDS), musí být uzemněni. Pokud operátor při práci sedí, musí být připojen k elektrické zemi pomocí systému s náramky. Pro operace ve stoje může být uzemněn pomocí náramku nebo systémem s kombinací podlaha-obuv. V takovém případě musí být splněna jedna z následujících podmínek:

  • celková rezistance systému (osoba-obuv-podlaha-zem přístroje) musí být menší než 3,5 x 107 Ohm,
  • maximální napětí generované tělem musí být <100V a celková rezistance systému musí být menší než 1 x 109 Ohm.
Předměty pro potlačování ESD Zkušební metoda Meze
Systém s náramky IEC 61340-5-1 R < 3,5 x 107 Ohm
Systém osoba-obuv-podlaha IEC 61340-4-5 Rezistance k zemi Rg < 3,5 x 107 Ohm nebo rezistance k zemi Rg < 1,0 x 109 Ohm a napětí < 100 V (průměr z 5 nejvyšších hodnot)
 

Požadavky na kontrolu systému s náramky a systému osoba-obuv

Nasazené uzemňovací náramky se testují minimálně jednou za směnu. Rozšířené je testování před každým vstupem do EPA, kdy výstup z testeru poté otevře dveře nebo turniket. Další možností je používání trvalého monitorování správného užívání náramku během celé pracovní doby. V tomto případě odpadá povinnost denní kontroly náramku. U obuvi je to podobné: minimální interval kontroly dle technické normy 61340 je také jednou za směnu. Je důležité si však uvědomit, jaká část systému se na testeru obuvi kontroluje? Pouze osoba v kombinaci s obuví a nášlapnou deskou testeru.

Tím vyvstává námitka, jak si ESD koordinátoři mohou být jisti, že normě vyhovuje celý systém uzemnění
operátorů osoba-obuv-podlaha?

Odpověď na tuto často opomíjenou otázku najdete v české technické normě z dubna roku 2005 ČSN EN 61340-4-5 Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou.

Testování systému osoba-obuv-podlaha

Pro zjištění účinnosti systému se měří elektrická rezistance a nabíjení obuvi, podlahy, osoby. Schopnost nabíjení systému se určuje při chůzi osoby. V průběhu zkoušky je nutné zaznamenat teplotu a relativní vlhkost okolního vzduchu.

Výsledky zkoušky mohou být negativně ovlivněny nečistotami na podlahové krytině a na podrážkách obuvi. Před zkoušením musí být podrážky suché, proto je dobré dbát, aby po čištění dokonale obuv oschla.

A. Měření elektrické rezistence

K měření je potřeba stejnosměrný měřič rezistance (ohmmetr), který má napětí naprázdno 10V pro rezistanci menší než 1,0 x 106 Ohm, a 100V pro rezistanci větší. Dále je nutná elektroda, kterou drží zkušební osoba v ruce. Jeden přívod měřiče se připojí v elektrické zemi a druhý k elektrodě. Obuv se nazuje minimálně 10 minut před zkouškou. Osoba se postaví oběma nohama na testovanou podlahu a pevně uchopí elektrodu. Měření probíhá nejdříve při 10V, hodnota se odečítá po 13-17sec. Pokud naměřená hodnota přesáhne 106 Ohm, přepne se na 100V a měření se opakuje. Další měření probíhají se zvednutou jednou a pak druhou nohou do výšky cca 150mm nad podlahou (viz Obr. 1). Provádí se minimálně 5 měření na různých místech, u velkých hal minimálně 5 měření na 500m2 (na znečištěných, poškozených plochách alespoň 3 další měření).

B. Měření schopnosti nabíjení

K měření je potřeba elektrostatický voltmetr, elektroda (kterou zkušební osoba drží v ruce) a zapisovač. Vše musí splňovat specifikace uvedené v ČSN EN 61340-4-5. Před zkouškou se doporučuje ionizací odstranit zbytkový náboj z obuvi i podlahy. Osoba uchopí elektrodu připojenou k voltmetru a krátce se dotkne uzemňovacího bodu pro vynulování napětí. Pak kráčí rychlostí 2 kroky/sec (musí se vyhnout „šourání“, výška podrážky od podlahy 50-80mm). Konec chůze nastává, pokud vrcholové napětí přestane stoupat, nebo po 60sec chůze. Provádí se minimálně 5 měření na různých místech, u velkých hal minimálně 5 měření na 500m2 (na znečištěných, poškozených plochách alespoň 3 další měření).  Výsledky se počítají jako aritmetický průměr z 5 nejhlubších údolí a aritmetický průměr z 5 nejvyšších vrcholů (viz Obr. 2 a Obr. 3). Výsledky by měly být řádně zpracovány v protokolu o zkoušce.

Doplňující informace: konstrukce ESD obuvi

Konstrukce ESD obuvi je většinou taková že svršek je disipativní a podešev, která slouží jako uzemňovací prostředek, je elektrostaticky vodivá v celém objemu nebo v kontaktních bodech. Na trhu se nabízí poměrně velké množství variant antistatické obuvi. Takže podle charakteru činnosti je možno vybrat z uzavřených bot s ochrannými prvky před pádem předmětů až po lehké sandály pro bezpečná montážní pracoviště. Pro pracoviště s chemikáliemi je k dispozici i obuv odolná agresivním chemikáliím jako je benzín či alkoholy.

Pokud Vaše každodenní práce není sedavého charakteru a práci vykonáváte ve stoje, pak by boty, které nosíte, měly být takové, aby během dlouhých dnů snižovaly námahu na minimum. Dnes již téměř každý výrobce obuvi o svých produktech tvrdí, že splňují nejpřísnější podmínky ergonomie a zaručují zdravotní nezávadnost. Je to však pravda? Laik neznalý zákonitostí a zásad ergonomie a ortopedie však nemůže toto posoudit. Proto by mělo být nejjednodušším pravidlem vyžádat si od výrobce či dodavatele certifikát, který výše zmiňované vlastnosti dokládá – např. dle EN 344-347 nebo EN ISO 20344-20347:2004.

Dobu hygienického používání boty lze prodloužit výměnou ESD polyuretanové vložky. Tu je možné prát v ruce nebo v pračce při +40°C. Její anatomický tvar zvyšuje pocit pohodlí nohy. Ortoped může vytvarovat vložku tak, aby vyhovovala individuální potřebě uživatele.

Doplňující informace: zajištění čistoty podlahy

Aby byla elektrická výkonnost optimální, musí být povrch pravidelně čištěn. Doporučujeme používat čističe, které navrhne výrobce nebo dodavatel příslušné podlahové krytiny. Nepoužívejte čističe se silikony či vosky. Nahromadění silikonu nebo vosku vytváří na povrchu izolační vrstvu. Před první aplikací čistidla je dobré vždy odzkoušet, jestli čistidlo nenarušuje čištěný povrch.

Před vstup do čistých prostor se často umísťuje lepicí podložka. Speciální přilnavá úprava odstraní nečistoty z bot i z koleček vozíků. Dodávají se různé rozměry, např. 60 x 90 cm, 45 x 115 cm.
 

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech