Pracovní povrchy a skladovací regály

Na pracovní stoly je možné použít elektrostaticky vodivé či dissipativní lamináty, které mají typický hladký, tvrdý a mechanicky odolný povrch.

Důležitost uzemnění antistatických pracovních povrchů

Rozsah programu pro ochranu elektrostaticky citlivých součástek (ESDS) může být jednoduchý a levný, ale také složitý a komplexní. Minimum je však „základní program potlačování ESD“, který by měl zahrnovat alespoň následující tři složky:

Z toho vyplývá, že jednou z nejdůležitějších komponent ochrany ESDS, je věnovat dostatečnou pozornost antistaticky ošetřeným pracovním povrchům.

Požadavky na pracovní povrchy v EPA prostorech

Ověření shody antistatických vlastností pracovních povrchů, skladovacích polic a vozíků se ověřuje zkušební metodou IEC 61340-2-3. Zjišťuje se rezistance k zemi (Rg), která by měla být < 1 x 109 Ω. Povrchy by neměly být propojeny sériově. Kromě antistatických vlastností jsou další důležité parametry těchto materiálů. Je to jejich mechanická odolnost, odolnost proti otěru, proti chemikáliím, tepelná odolnost a snadná údržba.

Příklad rozdělení antistatických pracovních povrchů

1) Stoly s antistatickou pracovní deskou (celo-antistatické stoly).
2) Stávající stoly s fixní antistatickou úpravou.
    2a) Antistatický laminát.
    2b) Antistatická „lina“.
3) Stávající stoly s přenosnou antistatickou úpravou.
    3a) Servisní antistatické pracoviště.
    3b) Montážní antistatické pracoviště včetně antistatické podložky na podlahu.

Stoly s antistatickou pracovní plochou1) Stoly s antistatickou pracovní deskou

Příkladem mohou být stoly finské společnosti TRESTON, s vysokotlakou laminátovou deskou o tloušťce 26 mm. Taková pracovní deska je pak vysoce odolná proti poškození např. řezáním a antistatické vlastnosti jsou vyhovující i po mnohaletém používání.
Doporučené sestavy a konfigurace antistatických stolů

2) Stávající stoly s fixní antistatickou úpravou

Většinou jsou antistatické povrchy instalovány lepidlem nebo oboustrannou lepicí páskou a zemněny kabelem, popř. měděnou páskou. Postupovat by se mělo dle doporučení dodavatele materiálů.

2a) Antistatický laminát na stávající stoly bez antistatické ochrany

Na pracovní stoly je možné použít antistatické lamináty, které mají typický hladký, tvrdý a mechanicky odolný povrch. Díky své mechanické odolnosti jsou vhodné na pracovištích, kde se často provádí řezání (balicí stanice). Příkladem je: disipativní materiál Micastat o tloušťce 0,97mm. Jedná se o vysokotlaký aminopryskyřičný laminát, tvrzený teplem. Povrch je ošetřen nelesknoucí se matovou vrstvou.

2b) Podložky z antistatického „lina“ na stávající stoly bez antistatické ochrany

Jelikož se mezi zákazníky vžil pojem „ESD lino“ jako výraz pro ESD materiál na podlahy a pracovní povrchy, budeme i dále v textu používat pro zjednodušení termín „ESD lino“.

ESD lina se vyznačují různými šířkami i tloušťkami. Mají i různé specifické vlastnosti, např. chránit zpracovávané součástky proti fyzickým otřesům. Rozhodující vzhledem k antistatickým vlastnostem je počet vrstev. Lina disipativní homogenní (jednovrstvé) je potřeba uzemňovat po kratších úsecích, třeba i po každých 4 m. Zato některá lina dvouvrstvá, která obsahují vodivou vrstvu, je dostačující uzemnit po každých 20 m. ESD lina se dodávají buď v rolích, nebo už v požadovaných rozměrech.

Pro získání reálných technických informací o běžně dostupných ESD lin, jsme provedli v rámci společnosti ABE.TEC s.r.o. zátěžové pokusy. Ty byly následující: změření povrchové rezistance, zjištění mechanické, tepelné a chemické odolnosti.

3) Stávající stoly s přenosnou antistatickou úpravou

Jedná se o antistatické pracovní povrchy, které lze použít v terénu, ale i v definovaných EPA prostorech.

Servisní antistatické pracoviště3a) Servisní antistatické pracoviště (SAP) na stávající stoly bez antistatické ochrany

Servisní antistatické pracoviště je uzpůsobeno pro snadné přenášení v terénu a pro rychlé připojení k zemnícímu rozvodu. Rozměr dvouvrstvé antistatické podložky je 600 x 800 mm, ale je možné dodat rozměry dle specifikací zákazníka. Součástí jsou 2 patenty, zemnicí vidlice, zemnicí box, uzemňovací kabel k rohoži a komplet ESD náramku a kabelu.

 

Zapojení servisního 
antistatického pracoviště

Zapojení servisního antistatického pracoviště

Pro přesnou představu jak správně užívat SAP uvádíme i doporučené schéma zapojení:

 

 

 

Montážní antistatické pracoviště3b) Montážní antistatické pracoviště (MAP) na stávající stoly a podlahy bez antistatické ochrany

Příkladem antistatického pracovního povrchu, který je vhodný použít v definovaných EPA prostorech, je montážní antistatické pracoviště. Je uzpůsobeno pro snadné a rychlé připojení k zemnícímu rozvodu. Rozměr antistatické pracovní podložky na pracovní plochu je 600 x 800 mm a na podlahu 1000 x 1500 mm. Součástí jsou 4 patenty, zemnicí vidlice, zemnicí box, 2 uzemňovací kabely k rohoži a komplet ESD náramku a kabelu.

 

Zapojení montážního 
antistatického pracoviště

Zapojení montážního antistatického pracoviště

Pro přesnou představu jak správně užívat MAP uvádíme i doporučené schéma zapojení:

Mnoho uživatelů připojuje uzemňovací kabel k náramku přímo na patent v jednom rohu antistatické podložky a v druhém rohu podložku uzemní. Tento způsob připojení není doporučován, může zvýšit celkovou rezistenci k zemi nad normou nepřípustných 35MΩ.

 

Způsoby přizemnění

Ke správnému způsobu připojení náramku k podložce může posloužit speciální adapter se dvěma patentovými a jedním banánkovým konektorem. Zcela nevyhovující je uzemňovací kabel k náramku přichytit pouze krokosvorkou ke konstrukci stolu!

Kontrola antistatických pracovních povrchů

Periodická kontrola pracovních povrchů slouží k nezbytnému ověření, že povrchy nadále splňují požadavky norem. Obvykle se používá měření rezistance k zemi. Měření mezi dvěma body se používá zřídka kdy, hlavně pro ověření charakteristik materiálu při přejímce po nainstalování. Četnost kontrol přednostně vychází z požadavků zadavatele zakázky nebo z interních předpisů společnosti. Běžnou praxí je provádět kontrolu alespoň čtvrtletně.

Souprava pro měření rezistance
 podlahy

Změřte si sami rezistanci podlahy

K interním auditům ve společnosti slouží soupravy pro měření rezistance, obsahující dvě sondy. Dalším způsobem pro ověření správné elektrické funkce pracovních povrchů slouží i finančně nenáročný orientační měřicí přístroj Pocket Meg.

Údržba antistatických pracovních materiálů

Aby byla elektrická výkonnost optimální, musí být povrch pravidelně čištěn. Dostačující je teplou vodou se saponátem, etylalkoholem nebo pomocí ESD čističe krytin, odstraňujícího elektrostatický náboj. Nepoužívejte čističe se silikony či vosky. Nahromadění silikonu nebo vosku vytváří na povrchu izolační vrstvu. Před první aplikací čistidla je dobré vždy odzkoušet, jestli čistidlo nenarušuje čištěný povrch.


Shrnutí

Změřte si sami rezistanci podlahy

K interním auditům ve společnosti slouží soupravy pro měření rezistance, obsahující dvě sondy. Dalším způsobem pro ověření správné elektrické funkce pracovních povrchů slouží i finančně nenáročný orientační měřicí přístroj Pocket Meg .

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech