Sběrné panely prachových částic

Prach je definován jako skupina tuhých částic s průměrem menším než 500 mikrometrů, obecněji obsahuje i ale větší smítka a piliny. Částice prachu jsou vytvářeny především odpadáváním kožních buněk, z atmosférického prachu zvenčí, z různých předmětů, z kterých se vylučují částice (textilie, papír apod.).

Vyvolání elektrostatického výboje prachem je blíže definováno minimální iniciační energií (MIE) prachu. Hodnoty MIE se zjišťují pomocí jiskrových výbojů z kondenzátorů a slouží k posouzení, jak snadno může být látka zapálená elektrostatickým výbojem. Hodnota MIE prachu se pohybuje mezi 1mJ a 10J. Pro posouzení iniciační citlivosti v prostředí, by se vždy mělo dbát hlavně na nejjemnější prach, protože čím je prach jemnější, tím menší má MIE.

Nabíjení / svedení náboje z částic prachu

V prachu může vznikat stykové napětí, hlavně když nevodivý prach přijde do styku s jinými povrchy. Náboje v prachu rozvířeném ve vzduchu můžou být neutralizovány ionizací. Ionizace je také používána jako prostředek pro zabránění usazování prachu na plochách. Vzduch je vysoce nevodivý, a proto svod náboje z částic prachu rozvířeného ve vzduchu nezávisí na vnitřní rezistivitě prachu. Náboj se udržuje na prachu, dokud nedojde ke vzájemné interakci mezi prachovými částicemi navzájem nebo s nějakým zařízením. Svedení náboje je ovlivňováno vzájemným pohybem prachových částic způsobeným prouděním vzduchu.

Přitahování prachu a znečištění prachem

Prach a znečišťující částice přitahované silným statickým nábojem na součástce (dílu) může způsobit vysokou a nákladnou míru zmetkovitosti. To platí zejména pro materiály, používané v lékařství nebo u obalů pro potraviny, nebo při lakování či nástřicích v automobilovém průmyslu či u tzv. bílého zboží.

Současná úmluva společností, zabývajících se balením potravin je, že zařízení pro kontrolu statického náboje nesmí používat k podpoře ionizace vzduch s velkým dosahem, kvůli obavě ze zanesení znečišťujících látek proudícím vzduchem na výrobky, které mají být staticky neutralizovány.

Přitahování částic rozptýlených ve vzduchu vlivem působení statického náboje na podklad se stává čím dál závažnějším problémem s tím, jak rostou požadavky zákazníků na standardy kvality.

Sběrné panely prachových částic SDC

Při výrobě displejů, polovodičových součástek apod. narůstají požadavky na bezpečnou kontrolu v tzv. čistých prostorech (CLEANROOM). Sběrné panely prachu SDC z velké části tento problém řeší. Používají elektrostatické síly k zachycení poletujících částic ve vzduchu a tím snižují poškození zpracovávaných produktů.

  • Alarm změny vysokého napětí a alarm poškozených drátů.
  • Funkce automatického vypnutí při kontaktu elektrod v panelu s tělem nebo vodivým předmětem.
  • Možnost připojit 6 základních panelů k napájecímu zdroji SDC-6P. Schéma propojení napájecího zdroje, panelů a displeje viz Obr. 1.
  • Možnost panelu s displejem pro kontrolu na velké vzdálenosti.
  • Chráněno před EMI, EMS.
  • Bezpečnostní mřížový kryt.
  • 17 velikostí a tvarů sběrných panelů, které se spojují speciálními úchyty.

Princip sběru prachových částic (viz Obr. 2)

Průběh sběru prachu probíhá následovně. Kladné (+) vysoké napětí je dodáváno elektřinou na sběrné panely a záporné (-) vysoké napětí je dodáváno na elektrizované dráty. Tím jsou částice vzduchu nabíjeny a sběrné panely přitahují záporně nabité částice a elektrizované dráty přitahují kladně nabité částice. Čištění panelů a elektrod je znázorněno na Obr. 3 a 4.

Technické specifikace sběrných panelů SDC:

Vstupní napětí Sběrný panel: DC +5kV
Emitter (drát): DC -5kV
±10 %
Rozsah sběru prachu 50-70% Vzdálenost: 30-70mm
Prach: 0,3-2µm
Koncentrace ozonu (03) ≤ 0,05ppm  
Operační podmínky 0°C±50°C, 35%-85%RH  
Hmotnost 2,5-5,5kg  
Hlavní materiál Hliník  
Materiál elektrod SUS316  
Montážní metoda Na zeď  
Rozměry 17 variant  
Interval mytí elektrod (Obr. 3) měsíčně  
Interval výměny elektrod ročně Emittery
Záruka 1 rok  

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech