Terminologie ESD

Stručný slovník výrazů z antistatiky. Dielektrikum, Elektrický náboj, ESD, EPA prostor, Povrchová odpor, ESD Audit, ESD Inspekce, ...

 • Dielektrikum - Izolační materiál, který nese elektrické pole s nízkým průtokem proudu.
 • Elektrický náboj - Absence nebo nadbytek elektronů.
 • Elektrostatické pole - Přitahující nebo odpuzující síla v prostoru, vzniklá v důsledku přítomnosti elektrického náboje.
 • Elektrostatické stínění - Bariéra nebo kryt, omezující průnik elektrostatického pole, např. stínicí sáčky.
 • Elektrostatický náboj - Elektrický náboj v klidu.
 • Elektrostatický potenciál - Rozdíl napětí mezi nějakým bodem a konkrétní referencí.
 • Elektrostatický výboj (ESD) - Rychlý, spontání přenos elektrostatického náboje mezi tělesy o různých elektrostatických potenciálech, který byl vyvolán přímým kontaktem nebo indukován elektrostatickým polem.
 • ESDS - Součástka citlivá na elektrostatický výboj (Electrostatic Discharge Sensitive Device).
 • EPA - Vyhrazený prostor ESD, kde lze manipulovat s ESCS s přijatelným rizikem poškození, které souvisí s elektrostatickým výbojem nebo poli.
 • Ionizátor - Zařízení určené ke generování kladných a záporných vzduchových iontů, ucelená nabídka ionizátorů.
 • Měrný objemový odpor - Poměr stejnosměrného napětí na jednotku tloušťky k velikosti proudu na jednotku plochy, procházejícího materiálem; udává se v ohm-centimetrech.
 • Měrný povrchový odpor - U elektrického proudu protékajícího napříč povrchem, poměr poklesu stejnosměrného napětí .na jednotku délky k povrchovému proudu na jednotku šířky; jde v podstatě o odpor mezi dvěma protilehlými stranami čtverce, a je nezávislý na velikosti čtverce; vyjadřuje se v ohmech/čtverec.
 • Objemový odpor materiálu - Poměr stejnosměrného napětí k proudu, protékajícímu mezi dvěma elektrodami, nebo specifikovaná konfigurace, která se dotýká protilehlých stran materiálu; uvádí se v ohmech.
 • Odpor mezi dvěma body Rp-p - Odpor v ohmech změřený mezi dvěma elektrodami, položenými na libovolný povrch.
 • Odpor vůči zemi Rg - Odpor v ohmech, změřený mezi jednou elektrodou umístěnou na povrchu, a zemí. Rezistivity set na měření odporu vůči zemi.
 • Povrchový odpor - Poměr stejnosměrného napětí k proudu, protékajícímu mezi dvěma elektrodami stanovené konfigurace, jež se dotýkají téže strany materiálu. Udává se v ohmech.
 • Triboelektrické napětí - Generování elektrostatických nábojů, jsou-li dva materiály v kontaktu, nebo se vzájemně třou a poté jsou odděleny.
 • Málo se nabíjející (L: Low Charging) - Původně nazývaný „antistatický“ balící materiál, který minimalizuje jakékoliv generování náboje.
 • Elektrostaticky vodivý (C: Conductive) - Balící materiál s povrchovou rezistivitou ≥ 1x102Ohm až <1x105Ohm.
 • Elektrostaticky disipativní (D: Dissipative) - Balící materiál s povrchovou rezistivitou ≥1x105Ohm až <1x1011Ohm.
 • Elektrostaticky stínící (S: Shielding) - Balící materiál s bariérou zamezující průniku proudu.
 • Izolující - Balící materiál s povrchovou rezistivitou ≥1x1011Ohm.

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech